Frans van Hienen, fijnschilder en restaurator

Ga naar de inhoud

De jaren 70 en zijn vroege werken

Een cirkel van kunstzinnige kennissen en vrienden

    
In 1970 ging Frans wonen in de Gasthuisstraat, in het hofje “de Breierskamer”. Hier woonden en werkten veel Utrechtse kunstenaars (Peter van Poppel,  Piet Vijlbrief, Arne Zuidhoek, Dolf Zwerver e.a.) en hier ontstond een  generatie kunstenaars die zich vooral bezig hield met stromingen als het  magisch realisme. In café Jan de Winter en in kunstcafé de Hanenkam werd veel gediscussieerd en gedronken door de oudere Kunstliefde-leden en andere gelijkgestemde kunstenaars. Onder andere met Peter van Poppel (realist), Nol Manten (surrealist) en Kees van de Woude (beeldhouwer) kwamen belangrijke vriendschappen tot stand. Ook tijdens zijn werk bij de Utrechtse Kring kwam hij in contact met veel bekende kunstenaars van die tijd.







Erkenning als Kunstenaar

In 1972 werd Frans toegelaten als lid van het eminente Utrechtse kunstenaars genootschap Kunstliefde; in de periode 197? tot 2010 had hij een actieve rol en was hij lid van de toelatingscommissie.

In 1974 krijg Frans erkenning voor de kwaliteit van zijn werk in de vorm van een reisbeurs van Het Boellardfonds; hiermee krijgt hij de mogelijkheid om gotische kunst in Duitsland van dichtbij te bestuderen.

In de jaren 70 exposeerde hij zijn werk regelmatig, zowel individueel als in groepsverband, vooral in Utrecht en Amersfoort, maar ook in Amsterdam (Galerie Petit en Lieve Hemel) en Idea Galerij in Den Haag. Hierdoor bouwde hij herkenbaarheid en contacten in de kunstwereld op.




De stijl van vroege werken

In zijn eerste jaren als kunstenaar is in een aantal elementen in zijn grafisch werk (etsen, lino's en pentekeningen) zijn karakteristieke stijl al zichtbaar. In vaak surrealistische composities is veel aandacht voor detail en ze zijn zeer minutieus uitgevoerd. In de periode dat hij (alternatieve) trouwkaarten en visitekaartjes maakte, werden zijn eerste drukwerken vervaardigd met behulp van een ouderwetse waswringer. Hierna, via een fonds van Kunstliefde, kon Frans een ets-pers aanschaffen en in samenwerking met oud-docent Henk Hester van de grafische school werden etsen gemaakt en afgedrukt.

Frans werkte het hele jaar hard door om voldoende werk in voorraad te hebben voor de jaarlijkse kunstmarkt op het Janskerkhof in Utrecht waaraan hij samen met met kunstbroeders Henk Hester, Albert Robbe, Jan de Haas en Nol Manten meedeed.











De Natuur en Verder

In het atelierhuisje van Kees van de Woude en de graficus Charles Donker in Rhijnauwen, waar Frans regelmatig te vinden was, kwam hij in aanraking met de natuur. Hier in deze landelijke omgeving leerde Frans veel over vogels en wilde planten en maakte hij veel gouaches op aquarelpapier en op benen fiches. Langzamerhand begon hij ook in die jaren met zijn eerste kleine olieverf schilderijen - nog surrealistisch van aard en beïnvloed door het werk van Salvador Dali.

Vanaf deze tijd maakt hij beeldende kunst in de breedste zin van het woord en in de loop der jaren heeft hij tal van etsen, miniaturen, olieschilderijen, voorwerpen en kleine objecten gemaakt.








Terug naar de inhoud